Facebook Youtube Instagram

Kontakt

Meerforelle Fünen Sekretariat

Projektleiter
Jan Hald Kjeldsen
Tlf: (+45) 6551 2530
E-mail: jhk@odense.dk

Marketing Koordinator
Martin Jensen
Tlf: (+45) 6551 2708
E-mail: mljen@odense.dk