Facebook Youtube Instagram

Kontakt

Meerforelle Fünen Sekretariat

Projektleiter
Jan Hald Kjeldsen
Tlf: (+45) 6551 2530
E-mail: jhk@odense.dk

Marketing Koordinator
Martin Porsborg Hemrich
Tlf: (+45) 2479 5336
E-mail: mphem@odense.dk